خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

اولین معلم دیار خوبان

   

  .ادامه اولین معلم دیار..............

  روایت میرزا به آنجا رسیده بودکه باشروع سالهای اول دهه ۳۰ وبه بارنشتن شکوفه اندیشه بزرگ مردان ديارمان میرزا ردای میرزایی رابر دوش آموزگارعلی نظر می اندازد وبابدرقه شاگردانش ودعای خیر اهالی علی نظر را به مقصد بهلوآباد ترک می کند ودر بهلوآبادبا مشداحد قلی نژاد واسماعیل همتعلی نامی همسایه میشودوهمچنان دراه باسوادی کودکان دربهلول آباد و.....تلاش میکند سال ۱۳۳۵پسردوم میرزا دربهلول آبادبه نام عبدالله به دنیا می آید   وسرانجام میرزابا تربیت ده ها میرزا مثل خودش در بهداری شوط استخدام میشود وبهلول آباد را به مقصد شوط ترک می کند ودربهداری شوط شروع به کار میکند

  با رفتن میرزا به شوط برادر کوچکتر میرزا راه اورا در بهلوآباد آباد ادامه میدهد بعداز مدتی بهلوآباد هم مدرسه ساخته میشود کم کم وارد دهه چهل شده ايم همزمان طرح واجرای زیر ساخت های سد آبی ارس با مشارکت ایران واتحاد جماهیر شوروی شروع شده میرزا ایوب به علت باسواد بودنش دراین پروژه مشغول کار می شود

  میرزا رادرحال پیدا کردن مسیر جدیدی از زندگی با شغل جدید با همکارانش در حال کار تنها بگذاریم بر گردیم به بهلوآباد  پیش ترگفته بودم ۴نفز درمسیر به مقصد رسيدن کاروان میرزا به قیمت جان ومسیر زندگی شان مایه گذاشتند وبعد ۳نفر به جبر زمان به این کاروان اضافه میشود۴نفر اولی میرزا، دایی ایوب، زن دایی  عیال میرزا ومادرم زهرا خواهر میرزاو ۳نفر دیگرکه به همراه مادر میرزا قبل از رفتن میرزا به شوط به بهلوآباد آمدند خاله ربابه دختر خاله وپسر خاله فرامرز با رفتن میرزا به شوط دایی ایوب وخاله روبابه ومادر میرزا وبچه های خاله روبابه در بهلوآباد ساکن شدند ومادرم با یکی از علینظریها از طایفه قراجالوها ازدواج کرده ودرعلی نظر ساکن شدند اجازه بدهیداقوام میرزا  بهلوآبادیها وعلینظریهادر حال گذران زندگی شان  ومیرزا ایوب راپای درس بچه های کرددر روستای پیله سواربگذاریم وسری به شوط بزنیم

   

  اجازه بدهیدقبل ازاینکه سری به شوط بزنیم درمتن روایت با نام بردن اسامی خانواده میرزا خودم را اینگونه معرفی کنم راوی قصه های سرگذشت واقعی اولین میرزای دریارخوبان علی نظر از طایفه قراجالوها ازطرف پدری واز طرف مادری از طایفه عبدالله زاده های روستای سنگر داش ماکو که مادرم به همراه کاروان میرزابه دیار خوبان آمده وسرنوشت  او را دراين دیار ماندگار کرده بگذريم داستانش مفصل است واز حوصله دوستان خارج، خدمتتان عرض کنم دوستان سوال کرده بودند که چه شد تصمیم گرفتی این تاریخ واقعی ديارمان را بنگاری در وبلاگ آقای خلیل زاده به استمداد از ایشان دنبال کودکیه گم شده ام می گشتم تصمیم گرفتم روایتگر ناگفته های تاریخ زادگاهم برای انتقال به نسل  های آینده باشم

   

  حکایت به آنجا رسیده بود که بایدسری به شوط میزدیم بلی باشروع به کار میرزا در بهداری شوط مسیر جدیدی درزندگی او بوجود می آید شوط یک دهستان بودکه کارهای عمرانی وخدمات اجتماعی ازقبیل مرکز بهداشت شهر بازی کودکان وموتور برق دیزلی برای روشنایی منازل درشوط احداث شده بود ونامش از شوط به شاه آباد تغییر یافته بود فرزند سوم میرزا در شوط به دنیا می آید که دختری کاکل زری میرزا مترادف با نام مادرش زرین تاج اسم او را عالم تاج نام گذاری میکند

   


  این مطلب تا کنون 9 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : میرزا ,بهلوآباد ,آباد ,کاروان ,طایفه ,کرده ,رفتن میرزا ,طایفه قراجالوها ,ساکن شدند ,مسیر جدیدی ,آنجا رسیده ,
  اولین معلم دیار خوبان

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر